Uutiset

Finnwatch selvitti: majoitusalan alustajätti Airbnb ja Yango-nimellä kyytivälityspalveluja tarjoava Yandex ohjaavat tulonsa veroparatiiseihin

3 minuutin lukuaika

Kansalaisjärjestö Finnwatchin uusi raportti tarkastelee alustatalousyhtiöiden verotukseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja. Raportti paljastaa, että case-esimerkeiksi nostetut Airbnb ja Yandex eivät maksa lainkaan yhteisöveroja Suomeen.

Teksti: Saana Jaakkola
Kuvituskuva: Compare Fibre / Unsplash

Yritystoiminnan vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch perehtyi kansainvälisten alustatalousyritysten verokikkailuun. Alustatalousyhtiöllä tarkoitetaan yritystä, joka hyödyntää liiketoiminnassaan eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen mahdollistavaa digitaalista alustaa.

Kauppapaikkana toimii tällöin sähköinen alusta, kuten verkkosivusto tai mobiilisovellus, eikä yritystoiminta siten vaadi fyysistä toimipaikkaa maassa tai kaupungissa, jossa se toimii.

Finnwatchin huhtikuussa julkaisema Pilveen karkaavat verotulot -raportti nostaa esiin verotuslaillisen epäkohdan: verotus ei ole pysynyt nopeasti kehittyvien digitaalisten liiketoimintamallien perässä.

Kansainvälisessä yritysverojärjestelmässä valtioiden verotusoikeus perustuu yritystoiminnan fyysiseen läsnäoloon kyseisessä maassa. Koska alustatalousyhtiöiden liiketoiminta ei ole sijaintiin sidottua, on yrityksillä mahdollisuus järjestellä toimintonsa siten, että tulot kirjautuvat veroparatiiseihin, joissa yhteisöveroa maksetaan vain vähän ja tietynlaiset tulot jätetään jopa kokonaan verottamatta.

Kansalaisjärjestön tuore raportti paljastaa, että järjestelyjä on myös tehty.

”Airbnb:n ja Yangoa operoivan Yandexin toimintamallit ovat alustatalousyhtiöille tyypillisiä: tulot ohjataan maihin, joissa niihin kohdistuu matala verotus tai jossa ne jäävät kokonaan verottamatta.”

–veroasiantuntija Saara Hietanen Finnwatchin tiedotteessa

Irlannin lakimuutos ei lopettanut Airbnb:n verovälttelyä

Tunnetuimpia Suomessa toimivia alustatalousyrityksiä on yksityisasuntojen lyhytaikaisen vuokrauksen mahdollistava Airbnb, jonka liikevaihto muodostuu pääasiassa majoittajilta ja majoittuvilta vierailta perityistä palvelumaksuista.

Raportista käy ilmi, että Airbnb ohjasi vuosien ajan voittonsa Irlannin kautta veroparatiisina tunnetulle Jerseyn saarelle, joka ei verottanut sinne ohjattuja rojaltituloja ollenkaan. Käytännössä tämä tapahtui siten, että Euroopassa tapahtunut myynti keskitettiin Irlannissa rekisteröityyn mutta Jerseyn saarella verotuksellista kotipaikkaansa pitäneeseen tytäryhtiöön.

Irlanti kielsi tämän Double Irish -nimellä tunnetun järjestelyn vuoden 2014 lopussa, mutta yhtiöt, joilla järjestely oli jo käytössä, saivat viiden vuoden siirtymäajan.

Vuosien 2019 ja 2020 vaihteessa, juuri ennen siirtymäajan päättymistä, Airbnb muutti konsernirakennettaan siten, että se ohjasi aineettoman omaisuutensa sekä siitä syntyvät tulot Yhdysvaltojen veroparatiisiin, Delawareen.

Delawaren osavaltio sallii yrityksen rekisteröinnin ilman sinne sijoittuvaa toimintaa, jolloin yritys vapautuu osavaltion yhteisöverosta kokonaan. Lisäksi Delaware on vapauttanut yhteisöverosta aineettomiin oikeuksiin liittyvät tulot, joihin myös Airbnb:n liiketoiminta perustuu.

Vaikka uudelleenjärjestelyn vaikutuksia Airbnb:n veronmaksuun on toistaiseksi vaikea arvioida, on Finnwatchin mukaan selvää, ettei Airbnb ole tämän jälkeenkään maksanut yhteisöveroja Suomeen. Yritys ei suorita veroja Suomeen edes tilanteessa, jossa suomalainen matkailija varaa Airbnb:n kautta Suomessa sijaitsevan ja suomalaisen henkilön vuokraaman majoituksen.

Yangon lisäksi Alankomaihin ohjautuvat myös Booking.comin tulot

Yandex on venäläistaustainen teknologiayritys, joka aloitti hakukonepalveluna ja on sittemmin laajentanut toimintaansa muun muassa kartta-, navigointi- ja kuljetuspalveluihin.

Suomessa yhtiö tunnetaan Yango-nimellä toimivasta palvelusta, jonka kautta voi varata perinteistä taksia edullisemman kyydin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Yango ja sen sisarbrändi Yandex.Taxi toimivat 20 eri maassa, ja niiden liikevaihto muodostuu kyydeistä perittävistä komissioista.

Finnwatchin mukaan Yango ohjaa Suomesta kerätyt välitystulot Alankomaihin, jonne kansainvälisiä yrityksiä houkuttelee erityisesti maan tarjoama patenttiboksijärjestelmä. Kyse on verojärjestelmästä, joka mahdollistaa veroetuuksia sellaisille tuloille, joita yritys saa käyttöoikeuksien luovuttamisesta. Euroopan parlamentin jäsenet arvioivat, että yritykset käyttävät patenttiboksijärjestelmää aggressiiviseen verosuunnitteluun ja usein keinotekoisin perustein.

Matkailualan alustatalousyhtiöistä ainakin Booking.comin tiedetään hyödyntävän Alankomaiden patenttiboksijärjestelmää, joka laskee veroasteen yhdeksään prosenttiin järjestelmän piiriin kuuluvien tulojen osalta.

Finnwatch arvioi, että näin saattaa toimia myös Yandex. Arvio on toistaiseksi vahvistamaton, sillä Yandexin kaupparekisteriin toimittamat tilinpäätöstiedot ovat hyvin suppeat eikä Finnwatch saanut toistuvista yrityksistä huolimatta yhtiöltä vastausta kysymyksiinsä.

Kansalaisilla on vaikuttamisen mahdollisuus

Finnwatch summaa, että vaikka raportissa kuvattujen järjestelyjen ensisijainen tavoite on verotuksen minimointi, eivät yritykset syyllisty lakien rikkomiseen, kunhan ne pystyvät osoittamaan edes löyhänkin liiketoiminnallisen perusteen järjestelyilleen.

Verotukseen liittyvä lainsäädäntö ei ole pysynyt nopeasti kehittyvän alustatalouden perässä, vaan verolakeja ja kansainvälisiä verotusperiaatteita tulisi järjestön mukaan uudistaa, jotta alustatalousyritysten verotukseen liittyvät ongelmat saadaan hallintaan.

Valmistelun alla oleva OECD:n globaali yritysverouudistus on Finnwatchin mukaan askel parempaan, mutta se ei yksin riitä alustatalouden verotusongelmien ratkaisuun.

Finnwatch suosittelee muun muassa siirtymistä konsernitason verotukseen, jossa verotusoikeus jaettaisiin maiden kesken yhdessä sovittuun kaavaan perustuen, sekä kansainvälisen minimiyhteisöveron käyttöönottoa. Toimintasuosituksissaan Finnwatch myös muistuttaa kansalaisia äänestämään päättäjiksi sellaisia henkilöitä ja puolueita, jotka ovat sitoutuneet verojärjestelmän korjaustoimiin.

Verolainsäädännön uudistamiseen asti alustatalousyhtiöiden veronmaksu on yritysten oman verovastuullisuuden varassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

×
Uutiset

Onko päästöjen kompensointi oikotie hyvään omatuntoon? Finnwatch: “Suomessa toimivissa kompensaatiopalveluissa vakavia puutteita”