Uutiset

Kestävän matkailun raportti 2021: Pandemia-aika on saanut matkailijat etsimään entistä kestävämpiä vaihtoehtoja

2 minuutin lukuaika

Varaussivusto Booking.comin vuotuinen kestävän matkailun raportti paljastaa, että yhä useampi kansainvälinen matkailija haluaa valita kestävästi toteutettuja matkailupalveluja. Kasvavasta kysynnästä huolimatta vastuullisten vaihtoehtojen löytäminen koetaan yhä vaikeaksi – ellei jopa mahdottomaksi.

Teksti: Saana Jaakkola
Kuva: Pixabay

Varaussivusto Booking.comin kesäkuussa julkaisema kestävän matkailun raportti (Sustainable Travel Report 2021) antaa viitteitä siitä, kuinka pandemia-aika on vaikuttanut sekä matkailijoiden että matkailupalvelujen tarjoajien asenteisiin. Maaliskuussa 2021 teetettyyn kuluttajatutkimukseen osallistui yli 29 000 matkailijaa 30 eri maasta. Pohjoismaista vastaajia oli Ruotsista ja Tanskasta.

Raportin mukaan jopa 83 prosenttia kansainvälisistä matkailijoista kokee kestävän matkailun elintärkeänä. Vastaajista 61 prosenttia kertoo, että pandemia-aika on muuttanut heidän asenteitaan ja saanut heidät tavoittelemaan tulevaisuudessa aiempaa kestävämpää matkailutapaa.

Huolimatta siitä, että matkailijat vaativat kestävämpiä vaihtoehtoja, noin puolet vastaajista (49 %) on sitä mieltä, ettei niitä ole tarpeeksi tarjolla. Vastaajista 41 % myöntää, etteivät he edes tiedä, miten kestäviä matkailupalveluja voisi löytää.

Vastuulliset valinnat eivät jää kotiovelle

Pandemian myötä kulutusvalintoihin ja toimintatapoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös kotioloissa. Arjen positiiviset teot kuitenkin vaikeutuvat, kun astutaan oman elinalueen ulkopuolelle. Lähes puolet (48 %) kyselyyn vastanneista kokee kestävien valintojen tekemisen olevan matkoilla vaikeaa.

Vaikka kolmasosa (33 %) vastaajista tunnustaa ottavansa lomalla vapaata myös arjen hyvistä teoista, enemmistö (53 %) kertoo ärsyyntyvänsä, jos matkakohteen olosuhteet estävät heitä toimimasta kestävästi. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kierrätysmahdollisuuden puuttumista tai kertakäyttöisten ruokailuvälineiden käyttöä ilman mahdollisuutta ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon.

”Tutkimuksemme paljastaa, kuinka matkailun keskeytyminen on auttanut matkailijoita ymmärtämään niitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, joita matkailu aiheuttaa kohteen ekosysteemeihin ja paikallisyhteisöihin eri puolilla maailmaa.”

–Marianne Gybels, Director of Sustainability at Booking.com

Yhä useampi matkailija ajattelee ympäristövaikutusten lisäksi myös sitä, millä eri tavoin matkailu vaikuttaa matkakohteessa eläviin yhteisöihin, kulttuuriin sekä paikallistalouteen.

Vastaajista 42 prosenttia kertoo asioineensa kuluneen 12 kuukauden aikana erityisesti pienissä, paikallisissa ja yksityisissä yrityksissä tukeakseen paikallistaloutta kohteessa. Kyselyyn vastanneista 73 prosenttia haluaa kokea matkansa aikana autenttisia elämyksiä, jotka auttavat ymmärtämään paikallista kulttuuria ja elämäntapaa, ja 84 % kokee kulttuurien välisen ymmärryksen kasvattamisen sekä kulttuuriperinnön vaalimisen korvaamattoman tärkeänä.

Matkailuyritysten viestinnässä parantamisen varaa

Kuudetta kertaa teetetty raportti tarkastelee matkailijoiden lisäksi myös palveluntarjoajien asenteita kestävään matkailuun. Huhtikuussa 2021 toteutettuun palveluntarjoajien kyselytutkimukseen vastasi lähes 3 400 Booking.com-varaussivustolla majoitusta tarjoavaa kohdetta 20 eri maasta. Tutkimukseen ei osallistunut suomalaisia majoittajia.

Majoittajista 82 prosenttia toteaa kestävän toiminnan olevan alalla tärkeää, ja 3/4 tutkimukseen osallistuneista on tehnyt majoituskohteessaan toimenpiteitä kestävyyden edistämiseksi. Panostuksista huolimatta ainoastaan alle kolmasosa (31 %) majoittajista kertoo viestivänsä aktiivisesti tehdyistä toimenpiteistä potentiaalisille asiakkaille.

Syytä kuitenkin olisi. Kuluttajakyselyn vastaajista 73 prosenttia olisi valmis varaamaan majoituksen, joka huomioi kestävyyden omassa toiminnassaan. Lähes yhtä suuri määrä (72 %) on sitä mieltä, että matkailuyritysten pitäisi tarjota matkailijoille enemmän kestäviä vaihtoehtoja nykytilanteeseen verrattuna.

Varaussivusto Booking.com julkaisi ensimmäisen kestävän matkailun raportin vuonna 2016. Vuoden 2021 kuluttajatutkimukseen osallistui 29 349 vastaajaa 30 eri maasta, ja se toteutettiin verkkokyselynä maaliskuussa 2021. Vastaajilta edellytettiin 18 vuoden ikää, vähintään yhtä toteutunutta matkaa tutkimusta edeltäneen 12 kk aikana sekä aikomusta matkustaa ja osallisuutta matkaa koskevien päätösten tekemiseen vuoden 2021 aikana. Tutustu tutkimukseen osoitteessa booking.com.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *