Uutiset

Eläinten hyvinvointi osaksi Green Activities -sertifikaattia – ensimmäisenä valmistui valjakkokoirien kriteeristö

2 minuutin lukuaika

Lapin yliopiston, matkailuyritysten ja alan asiantuntijoiden yhteistyössä kehittämä kriteeristö ylittää uudistuksen alla olevan eläinsuojelulain vaatimukset. Nyt valmistelussa on vastaava kriteeristö poromatkailun tarpeisiin.

Teksti: Saana Jaakkola
Kansikuva: Andreas / Pixabay

Eläinaktiviteetit ovat matkailijoille merkittävä syy lähteä Lappiin, mutta ne ovat myös näkyvä osa Lapin ja koko Suomen matkailubrändiä. Huolimatta eläinaktiviteettien suosiosta ja Suomen tavoitteista profiloitua vastuullisen matkailun mallimaana, eläinten hyvinvointi on jäänyt matkailualan vastuullisuustyössä vähälle huomiolle.

Tilanne parani syyskuussa, kun Suomen ensimmäinen valjakkokoirien hyvinvointia koskeva kriteeristö tuli osaksi Green Activities -sertifikaattia. Going Green Oy:n kehittämä ja hallinnoima sertifikaatti on kansainvälisen Green Key -ympäristöohjelman pikkusisar, joka on suunniteltu erityisesti ohjelmapalveluyrittäjien tarpeisiin.

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa matkailijoita

Kriteeristön kehitystyötä koordinoineen Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tahtotilana on jo pitkään ollut eläinten hyvinvoinnin tuominen osaksi vastuullisten matkailupalvelujen kehittämistä. Alalla on yliopiston mukaan toiminut moninainen joukko toimijoita, ja suhtautuminen eläinten hyvinvointiin on vaihdellut yrityksissä laidasta laitaan.

Taustatyö matkailueläinten hyvinvointia koskeville kriteeristöille tehtiin vuonna 2018 päättyneessä Eläimet ja vastuullinen matkailu -hankkeessa. Kriteeristön kehitystyön perustana toimivat tutkimuksessa esiin nousseet hyvinvointikysymykset, joita jatkotyöstettiin yhdessä alan yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.

Samassa hankkeessa selvitettiin myös sitä, kuinka matkailijat suhtautuvat eläinten hyödyntämiseen matkailupalveluissa.

Infograafi: Eläinmatkailu Lapissa - Animal Tourism in Lapland
Lapin yliopiston tekemässä tutkimuksessa selvisi, että eläinten oikeudet ja hyvinvointi kiinnostavat matkailijoita. Ensisijaisesti matkailijat haluavat saada aiheesta tietoa suoraan yrityksen henkilökunnalta. Kuva: Lapin yliopisto

Rovaniemellä toteutettuun kyselyyn vastasi 601 matkailijaa yli 20 maasta. Vastaajista 68 prosenttia kertoi, että eläimiin perustuvat aktiviteetit olivat heille tärkeä syy matkustaa Lappiin.

Vastauksista kävi ilmi, että matkailijat haluavat varmistaa, että matkailueläimistä pidetään myös huolta. Vastaajista 83 prosenttia kertoi olevansa huolissaan eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta nyky-yhteiskunnassa. Kyselyyn osallistuneista matkailijoista 89 prosenttia ei hyväksy eläinten kaltoinkohtelua missään olosuhteissa.

Vastausten perusteella matkailijat haluavat saada tietoa eläinten hyvinvoinnista ensisijaisesti yritysten henkilökunnalta ja markkinointiviestinnässä. Sertifikaatteja kaipasi vastaajista vain reilu kolmasosa, mutta tutkimusta tehdessä eläinten hyvinvointia huomioivia sertifikaatteja ei ainakaan Suomessa ollut käytössä.

Kysy vastuullisesta matkailusta - Reilun matkailun yhdistys ja Valpas vastaavat

Reilun matkailun yhdistyksen asiantuntijat vastaavat:
Ovatko huskysafarit eettisiä?
Miten varmistaa eläinaktiviteettien vastuullisuus?

Valjakkokoirien hyvinvointia koskeva kriteeristö päihittää lain

Going Green Oy:n yhteyspäällikkö Mari Mero iloitsee yritysten kiinnostuksesta sertifikaattia ja kriteeristöä kohtaan. Ensimmäiset koiravaljakkoyritykset ovat sertifikaattinsa jo saaneet, ja lisää sertifiointeja on odotettavissa loppuvuoden aikana.

– Sertifikaatin saaminen ei ole ihan läpihuutojuttu, sillä kriteeristö on lakia tiukempi, Mero sanoo.

– Pakollisissa kriteereissä on omat kohtansa koskien esimerkiksi koirien ympärivuotista liikuttamista, kopin ominaisuuksia, koirien lopettamista ja vahinkopentueita.

Mero myöntää, että kriteerit voisivat olla nykyistä tiukemmatkin. Jatkossa niin saattaa myös olla, sillä kriteeristöä kehitetään saadun palautteen perusteella.

Green Activities -sertifikaatti on voimassa vuoden kerrallaan. Valjakkokoirayrityksiä koskeva kriteeristö sisältää sekä pakollisia että vapaaehtoisia kriteerejä. Jokaisen auditoinnin yhteydessä yrityksen on kasvatettava vapaavalintaisten kriteerien määrää, jotta yritys saisi pitää sertifikaattinsa.

Nyt valmistelun alla on vastaava kriteeristö poromatkailuyritysten tarpeisiin. Mero arvioi kriteeristön valmistuvan aikaisintaan kevättalvella 2022.

Valjakkokoirien kriteeristöön voi tutustua täällä.

Joko luit nämä valppaat artikkelit?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *