Vieraskynä

Matkailualalla vastuullinen liiketoiminta on muutakin kuin vain ekologisuutta

2 minuutin lukuaika

”Kun taloudet elpyvät ja liikematkustaminen isommassa mittakaavassa jälleen alkaa, on entistäkin tärkeämpää miettiä, miten ympäristö- ja sosiaalinen vastuu saadaan taloudellisen vastuun kanssa samaan pöytään.”

Valpas vieraskynä: Nina Ruokonen SAP Finland

Nina Ruokonen

Vieraskynäilijä on SAP Concurin Pohjoismaiden liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, jonka matkahaaveet suuntautuvat Pohjois-Italian maisemiin aina uudestaan ja uudestaan.

Onko sinulla valppaita ajatuksia vastuullisesta matkailusta?
Lähetä näkemyksesi meille – Valpas julkaisee Vieraskynä-palstallaan asiantuntijoiden näkökulmia vastuullisesta matkailusta ja vapaa-ajanvietosta.

Vastuullisuudesta on tullut tekijä, joka vaikuttaa liiketoiminnan kestokykyyn pitkällä aikavälillä. Aihe koskettaa myös matkailualaa, koska esimerkiksi lentoliikenne synnyttää 2 % globaaleista hiilipäästöistä.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas kirjoittaa tuoreessa kirjassaan Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin, että tämä on kokonaiskuvassa vähän, mutta tämä luku on silti ollut jo pitkään suurennuslasin ja keskustelun alla. Tästä syntyy vääristymä, jossa matkailualan vastuullisuutta mitataan alan tuottamien päästöjen kautta.

Ekologisuus on keskeinen osa yritysvastuuta, mutta on silti tärkeä huomata, että vastuullinen yritystoiminta pitää sisällään muitakin vastuullisuuden muotoja.

Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka yhdistävät ympäristö- ja sosiaalisen vastuun taloudellisen vastuun kanssa yhdeksi saumattomaksi yritysstrategiaksi. Tätä mieltä olivat pohjoismaiset yritykset IDC-tutkimusyhtiön yhdessä SAP Concurin ja SAP Ariban kanssa teettämässä kyselytutkimuksessa.

Muihin Euroopan maihin verrattuna Pohjoismaita pidetään kehityksen edelläkävijöinä. Tutkimus osoitti, että pohjoismaisista yrityksistä 69 % soveltaa toiminnassaan kestävän kehityksen tavoitteita, kun taas eurooppalaisista yrityksistä näin tekee 58 %.

Käytännön työtä riittää kuitenkin vielä. Jotta liiketoiminnan pitkän tähtäimen kestävyys saavutetaan, täytyy erityistä huomiota kiinnittää tuotantoketjuihin, kumppaniverkostoihin, henkilöstöhallintoon sekä operatiivisen hallinnon prosesseihin

Usein puhutaankin tasapainosta maapallon, yritysten henkilöstön ja liikevoiton välillä. Kyse on niin sanotusta ”triple bottomlinesta”, eli Planet, People & Profit. Matkailualan yritysten tulee kiinnittää huomiota kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen ollakseen aidosti vastuullisia ja silti taloudellisesti tuottavia.

Yksi suurimmista haasteista liiketoiminnan kestävyyden saavuttamisessa on kuitenkin tosiasioihin perustuvan tiedon puute. Tiedon puute koskee muun muassa operatiivista kustannusten hallintaa.

Liiketoiminnassa syntyy epäsuoria kustannuksia, joiden hallinta on usein riittämätöntä. Näin vastasi 28 % kyselyyn osallistuneista. Lisäksi 26 % ei täysin luota saatavilla oleviin tietoihin. Tämä johtuu osaltaan siitä, että pohjoismaisista yrityksistä 89 % kerää näihin toimintoihin liittyviä tietoja kokonaan tai osittain manuaalisesti.

Digitalisaatio ja automaatio tarjoavat näihin molempiin haasteisiin ratkaisun. Niiden avulla säästetään manuaalisten tehtävien viemää aikaa ja resursseja radikaalisti sekä voidaan tarjota luotettavaa ja faktapohjaista tietoa kestävämmän liiketoiminnan tueksi. Digitalisaatio ja automaatio edistävät kulunhallinnan ja prosessien kehittämistä kestävämpään suuntaan ja auttavat esimerkiksi liikematkailijoita kestävämpien matkustusvaihtoehtojen valinnassa.

Liiketoiminnan ja vastuullisuuden kehittämishankkeita ei tulisikaan nähdä toisistaan erillisinä. Kun taloudet elpyvät ja liikematkustaminen isommassa mittakaavassa jälleen alkaa, on entistäkin tärkeämpää miettiä, miten ympäristö- ja sosiaalinen vastuu saadaan taloudellisen vastuun kanssa samaan pöytään.

Matkailualan taloudellinen menestys ja vastuullisuus eivät myöskään ole ristiriidassa keskenään, vaan hengittävät samaan tahtiin. Vastuullisuus vahvistaa liiketoiminnan kestokykyä, ja samalla alan yritysten taloudellinen menestys nähdään osana vastuullista liiketoimintaa – yhtälö ratkaisee yrityksen tulevaisuuden.

Lisää valppaita ajatuksia matkailusta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *